Syndyk sprzeda Armii Krajowej 3A/28 Biskupiec

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda

lokal mieszkalny KW nr OL1B/00023061/2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój) o pow. użytkowej 49,10 m2 (4236,25zł/m2) wraz z przynależną piwnicą o pow. 5,90 m2 położny w Biskupcu, przy ul. Armii Krajowej 3A/28 wraz z udziałem 356/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu dla którego Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą OL1B/00022664/2 – za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 208.000,00zł.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 – w terminie do dnia 1 kwietnia 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 kwietnia 2022 o godz. 11.00.

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Michałem Krzyżewskim tel. 783 239 101.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www syndykolsztyn eu oraz www syndyk eu.

Tel. do syndyka 503 313 338.

Cena: 208 000 zł brutto
Dodano: 12 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Biskupiec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]