syndyk sprzeda atrakcyjne mieszkanie Będzin

Opis:

Opis

Syndyk masy upadłości Tomasza Danielaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 35, położonego w Będzinie przy ul. Kolorowej 17, o powierzchni użytkowej 52,86 m2 oraz powierzchni piwnicy 3,44 m2 i powierzchni tarasu 8,7 m2 objętej księgą wieczystą KA1B/00033172/9 wraz z udziałem wynoszącym 193/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą KA1B/00009202/2.

 

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania nieruchomości tj. 143 200,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 15 lipca 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 14 320,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem ()(kropka)(kropka)zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl.

Cena: 143 200 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Będzin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]