Syndyk sprzeda dom

Opis:

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej .

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :

Nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości Kłobuck, ul. Zakrzewskiej 13, gmina Kłobuck, składającej się z działki ewidencyjnej nr 3683 o powierzchni 0,1495 ha zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 75,60 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, jednokondygnacyjnymi o powierzchni zabudowy 34m2 i 36m2 dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ2C/00011584/6.

za cenę: nie niższą niż 107 400,00 złotych ( słownie : sto siedem tysięcy czterysta złotych 00/100 ) stanowiącej 100 % ceny oszacowania.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 60*******98,

Oferty z zaproponowaną ceną należy przesyłać do dnia 29-go października 2021 roku na adres biura syndyka.

Syndyk zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferenta.

Cena: 107 400 zł brutto
Dodano: 27 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kłobuck
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]