Syndyk sprzeda dom pod Zwoleniem w miej. Sydół

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Iwony Głąbowskiej

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

 

I. Przedmiot przetargu.

Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej miejscowości Sydół gm. Zwoleń oznaczonej jako działki nr 198/3 i 198/5 o łącznej pow. 9 074 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w budowie o pow. użytkowej 106,06 m2 , nr KW – RA1Z/00041299/1

za cenę nie niższą niż 126.700,- zł.

II. Warunki przetargu:

– zapoznanie się z Regulaminem przetargu i zaakceptowanie go,

– złożenie pisemnej oferty zgodnej z w/w regulaminem wraz z wymaganymi oświadczeniami w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg – Głąbowska” w Biurze Syndyka przy ulicy Kelles-Krauza 13 lok. 7U w Radomiu, w terminie do 15.09.2021 r. do godz. 15:00.

– wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o nr 74 1050 1793 1000 0097 1734 4114 do dnia 15.09.2021 r.

III. Informacje dodatkowe

Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 września 2021 roku o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka lub drogą e-mailową: biuro.syndyka.radom@wp.pl. Oględzin można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod tel. 501 104 650.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszam do zapoznania się z innymi moimi ogłoszeniami.

Cena: 126 700 zł brutto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sydół
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]