Syndyk sprzeda dom w Kępie Borzechowskiej

Opis:

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 285/2 o pow. 0,1584 [ha], położoną w miejscowości Kępa Borzechowska, gmina Borzechów, powiat lubelski, województwo lubelskie, zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 182,00 [m²], dla której SR w Kraśniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1K/00075926/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 552.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy), wadium wynosi 55.200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych zero groszy).

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub po kontakcie telefonicznym (81) 479 45 53

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka Przemysława Skipor, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 20 lipca 2021 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

W przypadku wpływu więcej niż jednej ważnej oferty syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia uzupełniającej aukcji, w której udział będą mogli wziąć oferenci.
Dodatkowe informacje: (81) 479 45 53 , 505-355-290

Cena: 552 000 zł brutto
Dodano: 7 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kępa Borzechowska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]