Syndyk sprzeda dom w miejscowości Podleśna Wola nr 52 (gmina Miechów, powiat miechowski)

Opis:

Syndyk masy upadłości wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn..
VIII GUp4/17 zaprasza do składania ofert do dnia 07.072021r., dotyczących sprzedaży w ramach pisemnego konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Podleśna Wola nr 52 (gmina Miechów, powiat miechowski) stanowiącej działkę ewidencyjną nr 165/4 o powierzchni 4748m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 95,39 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Dla przedmiotowej nieruchomości założona jest Księga Wieczysta nr KR1M/00041275/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miechowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość składa się z budynku mieszkalnego, w zabudowie wolnostojącej, parterowy, z przyziemiem i poddaszem nieużytkowym. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 7,5 km. od ścisłego centrum miasta Miechowa. Budynek usytuowany jest na zamkniętym osiedlu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ogrzewanie budynku z pieca na paliwo stałe. W budynku rozprowadzono instalacje: wodno-kanalizacyjną ( szambo), elektryczna, gazowa. Na poziomie parteru znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, kuchnia, 3 pokoje w tym jeden z dodatkową kuchnią, łazienka, przedpokój, spiżarka.

Przyziemie nieużytkowe składa się z: garażu, kotłowni, dwóch pomieszczeń gospodarczych

 

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wynosi
127 023,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia trzy PLN) tj. za 75% wartości ceny oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę z dnia 27.10.2017r. . W wycenie zostały uwzględnione obciążenia ujawnione w dziale III Księgi Wieczystej oraz obciążenia nieujawnione w dziale III księgi wieczystej.

Warunkiem uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest przesłanie przesyłką listowną pisemnej oferty na adres Kancelarii Syndyka: ul. Heltmana 5B, 30-565 Kraków, w terminie do dnia

7 lipca 2021r i wpłacenie w terminie do dnia 7 lipca 2021r wadium w wysokości jednej dziesiątej ceny wywoławczej tj. kwoty 12 702,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dwa PLN) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości prowadzony przez bank Alior Bank SA – nr konta 97 2490 0005 0000 4000 5316 2637. Liczy się data zaksięgowania środków na rachunek bankowy syndyka masy upadłości, oraz data przesłania oferty do Kancelarii syndyka. Oferty przesłane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2021r. o godz.17:00 w Kancelarii syndyka. Regulamin konkursu wraz ze sporządzonym operatem szacunkowym dostępny jest w Kancelarii syndyka pod adresem jw.

 

Syndyk Masy Upadłości niniejszym wyjaśnia, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutek sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, także te powstałe po ogłoszeniu upadłości (m.in. art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Pełny operat szacunkowy biegłego do wglądu w Kancelarii Syndyka. W razie jakichkolwiek pytań
i wątpliwości codziennie od godz. 9:00-16:00 istnieje możliwość telefonicznego kontaktu pod numerem tel. 602-554-209. Obejrzenie nieruchomości jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, ponieważ Kancelaria syndyka mieści się w Krakowie i istnieje konieczność dojazdu do Podleśnej Woli.

Syndyk zastrzega sobie prawo anulowania konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie konkursu.

 

Zapraszam do składania ofert

Mirosław Filipak –Syndyk Masy Upadłości

Cena: 127 023 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Podleśna Wola
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]