Syndyk sprzeda działkę 0,31 ha w Nowej Górze

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość gruntową położoną w miejscowości KRZESZOWICE, NOWA GÓRA, nr działki 1267, pow. 0,3100 ha, wpisaną do Księgi Wieczystej nr KR2K/00040494/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach za cenę nie niższą niż 229.400,00 zł.
Podana cena jest ceną minimalną. Zainteresowani winni składać pisemne oferty w terminie do dnia 14.04.2021r. na poniżej wskazany adres Biura Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości szacunkowej udziału w nieruchomości najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2020r. o godz. 11:00. W przypadku wpłynięcia równorzędnych lub zbliżonych ofert syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych.
Szczegółowe informacje w tym operat szacunkowy nieruchomości oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w Biurze Syndyka (adres: Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, tel. 604 279 755,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Cena: 229 400 zł brutto
Dodano: 18 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowa Góra
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]