syndyk sprzeda działkę w Mąchocicach Kapitulnych

Opis:

Syndyk masy upadłości Konrada Klickiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 195/19) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki – prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Mąchocice Kapitulne, Gmina Masłów, działka nr 676 o powierzchni 0,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1L/00009184/3.

Cena minimalna wynosi wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).. Wadium wynosi 1500 zł

Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres kancelarii – Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Tutaj, ul. Warszawska 34 lok 207, 25-312 Kielce oznaczoną jako – „Oferta na zakup nieruchomości – V GUp 195/19”.

Oferty, których wpływ do Kancelarii Syndyka nastąpi po godzinie 12:00 dnia 28 maja 2021 r. zostaną odrzucone. Szczegółowe zasady sprzedaży i wymogi formalne ofert są wskazane w regulaminie sprzedaży.

Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:15, w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207. Przy otwarciu ofert mogą być obecne podmioty które złożyły oferty. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia aukcji, na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży mogą uzyskać informację dotyczące nieruchomości i zapoznać się z regulaminem sprzedaży w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Tutaja w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207 po uprzednim umówieniu się – tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria(małpa)tutaj.co Oględziny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży są możliwe po uprzednim (mailowym lub telefonicznym) umówieniu się.

Cena: 15 000 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mąchocice Kapitulne
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]