Syndyk sprzeda działki z wolnej ręki

Opis:

Z opisem i operatami można zapoznać się po kontakcie mailowym, syndyk udziela informacji o warunkach sprzedaży, informacje o przedmiocie sprzedaży zawarte są w operacie.

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki przez syndyka

WARUNKI SPRZEDAŻY

§1 Przedmiot sprzedaży

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o sygn. VI GUp 25/19 sprzeda z wolnej ręki nieruchomości gruntowe objęte prawem własności, niezabudowane, położone w gminie Czernichów składające się z działek:

1.       Nr 1202 o powierzchni 450 m2

2.       Nr 1297 o powierzchni 4428 m2

objęte księgą wieczystą numer BB1Z/00128844/9

Działka nr 1202 jest porośnięta zielenią niską, położona wzdłuż drogi śródpolnej dz. nr 3439 stanowiącej przedłużenie ul. Rolniczej w odległości około 1 000 m od drogi głównej.

Działka nr 1297 jest porośnięta zielenią niską i wysoką, położona w terenach leśnych, niedaleko drogi śródpolnej dz. nr 3439 stanowiącej przedłużenie ul. Rolniczej w odległości około 1 200 m od drogi głównej.

Opis i oszacowanie ww. nieruchomości jest dostępne w biurze syndyka ul. Żywiecka 212A, 34-325 Łodygowice, w godzinach pracy kancelarii, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu przeglądania opisu i oszacowania.

§2 Cena wywoławcza

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 30 150 zł

o   dla działki nr 1202 o powierzchni 450 m2 3 900 złotych (trzy tysiące dziewięćset złotych),

o   dla działki nr 1297 o powierzchni 4428 m2 26 250 złotych (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Łączna cena sprzedaży nie może być niższa niż 30 150 zł (trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

Wartość oszacowania w/w nieruchomości wynosi 40 200 zł (czterdzieści tysięcy dwieście złotych)

Cena: 30 150 zł brutto
Dodano: 7 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Czernichów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]