Syndyk sprzeda Ford Fiesta, rok prod. 2015

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Peszko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości samochodu osobowego Ford Fiesta, rok produkcji 2015, nr VIN: WF0CXXGAKCFS23122, pojemność silnika: 1 242 cm³, moc silnika: 81 KM, paliwo: benzyna, badania techniczne do 31 maja 2022 r., polisa OC i AC do 17 czerwca 2022 r., przebieg 47 700 km za cenę nie niższą niż 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych) brutto.
Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. (włącznie).
Oferta zakupu powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail,
b) oferowaną cenę nabycia,
c) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.
W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.
Informacje o trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: j.strzelczyk@blaszczuk.pl lub pod numerem telefonu (22) 299 22 54.
Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty całości ceny przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Krzysztofa Peszko. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Cena: 18 000 zł brutto
Dodano: 16 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Mokotów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]