Syndyk sprzeda kompleks działek w Popowie i Łochocinie( 2/3 ceny)

Opis:

W postępowaniu o sygn. V GUp 42/20 syndyk zaprasza do składania ofert na :

wydzierżawiony kompleks nieruchomości  gruntowych w Papowie i Łochocinie, gmina Lipno,  województwie kujawsko-pomorskim, obręb 0028(działki nr 38/7, 38/6, 36/2 położone w Popowie oraz działki 3/1, 25, 5/1, 4/1 położone w Łochocinie) łączna powierzchnia całego kompleksu działek: 10,8075 ha.

Działka nr 38/7 – zabudowana o pow. 2,9233 ha ( budynkiem usługowo-pensjonatowym, budynkiem karczmy, stróżówką oraz stajnią z częścią mieszkalną);

Działka nr 38/6 – niezabudowana o pow.0,0439 ha;

Działka nr 36/2- zabudowana o pow.1,0666 ha (budynkiem inwentarsko- składowym, obora);

Działka nr 3/1 – niezabudowana o pow. 1,8586 ha;

Działka nr 5/1 – niezabudowana o pow. 3,5719 ha;

Działka nr 4/1 – niezabudowana o pow. 0,7532 ha.

 

za cenę nie niższą niż 2/3 wartości oszacowania tj.3 915 400,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta złotych  00/100)

 

Oferty zgodne z warunkami  naboru należy składać do dnia 16 czerwca 2023 roku osobiście ,listem poleconym na adres: DGMR Restrukturyzacje ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka w Toruniu.

 

Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Biurze Syndyka na ul. Turystycznej 71 w Toruniu w godz. 8.00 – 14.00 lub na str .kamildobies(kropka)pl

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Cena: 3 915 400 zł netto
Dodano: 3 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Kamil Dobies
Województwo:
Lokalizacja: Popowo-Łochocin{
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]