Syndyk sprzeda komplet form do produkcji łodzi

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci kompletu form z laminatu do produkcji łodzi motorowych, typ. „Troll Masters 800”, rok produkcji 2009, za cenę minimalną 5 730,00 zł.

Zainteresowani, winni składać oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl

Opinia dotyczące określenia wartości rynkowej kompletu form wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operaty mogą zostać udostępnione również drogą elektroniczną.

Warunki sprzedaży:

a) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,

b) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy i wydaniem pojazdu

c) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

Cena: 5 730 zł netto
Dodano: 8 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sopot
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]