Syndyk sprzeda lokal komercyjny lokal biurowy

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż wraz z wyposażeniem:

– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa – Starosty Skarżyskiego, położonej przy ulicy Staszica, w miejscowości Bliżyn, gmina Bliżyn powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, oznaczonej jako zabudowane działki ewidencyjne numer 872/63 oraz 872/64, o łącznym obszarze 3.345 m 2 oraz prawa własności budynków i budowli zlokalizowanych na wyżej wymienionym gruncie,

– prawa użytkowania wieczystego stanowiącej własność Skarbu Państwa – Starosty Skarżyskiego, zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 872/45 o obszarze 2.455 m 2 , położonej przy ulicy Staszica numer 16, w miejscowości Bliżyn, gmina Bliżyn, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie oraz prawa własności budynków i budowli zlokalizowanych na wyżej wymienionej działce,

– ruchomości, stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 7.100.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto złotych) w tym:

Wartość nieruchomości 6.600.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych);

Wartość ruchomości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.

Oferty należy składać do dnia 24 września 2021 roku do godziny 15.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2021 roku o godzinie 13.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka lub jego pełnomocnika w obecności przybyłych oferentów.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem konkursu ofert oraz jego szczegółowy regulamin dostępne są pod numerem telefonu 22 639-45-55, a także na stronie: . w zakładce Licytacje.

Cena: 7 100 000 zł brutto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bliżyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]