Syndyk sprzeda lokal komercyjny, lokal usługowy

Opis:

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego DETAL sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:
nieruchomości położonej w Karbowie (gm. Brodnica) przy ul. Olsztyńskiej 1, w skład której wchodzi prawo własności działki ewidencyjnej nr 124/4 o powierzchni 2.563 m2 zabudowanej budynkami
– produkcyjnym z garażem, jednokondygnacyjnym (ok. 100 letnim), o pow. użytkowej, 452 m2, krytym blachodachówką,
– mieszkalnym adaptowanym z biurowego, jednokondygnacyjnym (ok. 100 letnim), pow. użytkowa 95,54 m2, krytym blachodachówką, w stanie technicznym dość dobrym (remont i adaptacja w 2016 r.)
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TO1B//00020656/2.
Cena minimalna wyżej wymienionej ruchomości wynosi 497.700 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset).
Do wyżej wskazanej ceny minimalnej należy doliczyć podatek VAT wg stawki określonej przepisami prawa obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Oferty z ceną należy przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres biura syndyka (Biuro Syndyka Kancelaria LEXIMA, ul. Chełmińska 16A, 87 – 100 Toruń) w terminie do dnia 20 września 2021 r.
Wadium wynoszące 10% ceny minimalnej nieruchomości objętej ofertą należy wpłacić na rachunek masy upadłości w mBanku nr 84 1140 2004 0000 3202 7491 8578 do dnia 18 września 2021 r. (data wpływu na rachunek masy upadłości).
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie w dniu 21 września 2021 r. o godz. 12.00 w biurze syndyka.
Regulamin konkursu ofert, określający warunki jakim winna odpowiadać oferta i tryb jej wyboru znajduje się na stronie
Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz innymi dokumentami będzie można się zapoznać, po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 16A od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00.

Kontakt:
Syndyk Janusz Iwanicki
tel: 56 657 57 43

Cena: 497 700 zł netto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Karbowo, Olsztyńska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]