Syndyk sprzeda lokal Kościuszki 8A/1 w Giżycku

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Przedsiębiorstwa Budowlanego M.Minikowicz, M.Minikowicz Sp.J. sprzeda lokal użytkowy w Giżycku przy ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 8A/1 o pow. 51,15m2 (sekretariat, gabinet, WC, piwnica), dla którego urządzona jest księga wieczysta OL1G/00040604/1 wraz z udziałem 46/1000 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntowej nr 2-473/12 (KW nr OL1G/00034677/8) – za cenę nie niższą niż ¾ jej wartości oszacowania: 187.500,00 zł. (wartość wg oszacowania 250.000,00zł brutto).

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 – w terminie do dnia 6 sierpnia 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 11 sierpnia 2021 o godz. 10.30. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Markiem Minikowiczem 602 441 595. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www syndyk eu oraz www syndykolsztyn eu. Tel. do syndyka 503 313 33

Cena: 250 000 zł brutto
Dodano: 16 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Giżycko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]