Syndyk sprzeda mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości Paulina Bursztein ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego na piątej kondygnacji budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Polnej 82 w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie. Lokal składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni 37,10 m2. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

1. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium stanowi 10% ceny wywoławczej nieruchomości, czyli 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).
3. Minimalne postąpienie określone zostało na kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
4. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
5. Składający ofertę nabycia najpóźniej do dnia upływu terminu składania ofert powinien wpłacić wadium na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Pawła Sikory w upadłości konsumenckiej przez Santander Bank Polska S.A. pod numerem 71 1090 2040 0000 0001 4876 4859, z podaniem tytułu przelewu: „WADIUM PRZETARG V GUp 300/21. Syndyk potwierdzi prawidłowość wniesionego wadium w chwili otwarcia ofert.

6.Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11 stycznia 2022 r. Oferty proszę kierować na adres Kancelarii syndyka: ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce.
7. Termin i miejsce otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 20 stycznia 2022 r. g. 12:30 w Kancelarii syndyka: ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce.
8. Operat szacunkowy ww. nieruchomości dostępny jest do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz Regulamin konkursu ofert dostępne są pod nr tel. 60*******03 oraz e-mail.

Cena: 140 000 zł brutto
Dodano: 3 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]