Syndyk sprzeda mieszkanie w Inowrocławiu

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki udziału 1/8 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 72 o pow. użytkowej 47,13 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy, położonego na I piętrze, składającego się z 3 pokoi z ciemną kuchnią, łazienki z wc, położonego w Inowrocławiu przy ul. Władysława Łokietka 8, woj. kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00065363/9, za cenę nie niższą niż cena oszacowania 1/8 udziału tj. 12 990 zł ( słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) z tym zastrzeżeniem, że:
– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
– umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 21 stycznia 2022 r.
– cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Lelewela 49 lok. 2 w Bydgoszczy, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach ( po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 51*******60). Oferty z ceną należy składać w terminie do 19 listopada 2021 r. na adres Biura Syndyka ( jw.) lub na adres mailowy: jm.syndyk[malpa]gmail.com wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej tj. kwoty 1 300 zł ( słownie: tysiąc trzysta złotych) na konto masy upadłości: PKO BP nr 21 1020 1462 0000 7102 0313 9425.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Bydgoszczy przy ul. Lelewela 49 lok. 2 w obecności adwokata Krzysztofa Kruka.

W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ważnych ofert w tej samej cenie, wyłonienie nabywcy ww. nieruchomości nastąpi w trybie licytacji ustnej.

Cena: 12 990 zł brutto
Dodano: 29 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Inowrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]