Syndyk sprzeda mieszkanie w Kwidzynie

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg (1) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Toruńskiego 12 w Kwidzynie, KW GD1I/00044938/9 (dalej prawo do nieruchomości), wchodzącej w skład masy upadłości Krzysztofa Rombalskiego w upadłości konsumenckiej

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 08.01.2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Strony postępowania w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Rombalskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 251/21) nie wnieśli zastrzeżeń do warunków przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Toruńskiego 12 w Kwidzynie, KW GD1I/00044938/9 (dalej prawo do nieruchomości). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 139.047,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania

Syndyk ogłasza przetarg (1) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Toruńskiego 12 w Kwidzynie, KW GD1I/00044938/9 (dalej prawo do nieruchomości), wchodzącej w skład masy upadłości Krzysztofa Rombalskiego w upadłości konsumenckiej

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 08.01.2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Strony postępowania w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Rombalskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 251/21) nie wnieśli zastrzeżeń do warunków przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Toruńskiego 12 w Kwidzynie, KW GD1I/00044938/9 (dalej prawo do nieruchomości). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 139.047,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 139.047,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 20.01.2022 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 23/2 – (I piętro), 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 21.01.2022 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 35 1140 1140 0000 3653 8900 1012 z opisem „MASA UPADŁOŚCI KRZYSZTOF ROMBALSKI – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, tel.: 513 147 409, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

zł.

Oferty należy składać do dnia 20.01.2022 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 23/2 – (I piętro), 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 21.01.2022 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 35 1140 1140 0000 3653 8900 1012 z opisem „MASA UPADŁOŚCI KRZYSZTOF ROMBALSKI – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, tel.:

Syndyk ogłasza przetarg (1) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Toruńskiego 12 w Kwidzynie, KW GD1I/00044938/9 (dalej prawo do nieruchomości), wchodzącej w skład masy upadłości Krzysztofa Rombalskiego w upadłości konsumenckiej

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 08.01.2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Strony postępowania w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Rombalskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 251/21) nie wnieśli zastrzeżeń do warunków przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Toruńskiego 12 w Kwidzynie, KW GD1I/00044938/9 (dalej prawo do nieruchomości). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 139.047,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 139.047,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 20.01.2022 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 23/2 – (I piętro), 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 21.01.2022 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 35 1140 1140 0000 3653 8900 1012 z opisem „MASA UPADŁOŚCI KRZYSZTOF ROMBALSKI – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, tel.: 513 147 409, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Cena: 139 047 zł brutto
Dodano: 27 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kwidzyń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]