Syndyk sprzeda mieszkanie w Lubsku

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności dwóch lokali mieszkalnych posiadających odrębne księgi wieczyste, stanowiących jedną całość funkcjonalną o łącznej powierzchni 53,31 m2, w tym powierzchnia pomieszczeń przynależnych 6,85 m2 (komórka w budynku gospodarczym w granicach działki).

Nieruchomość położona jest przy ul. Przemysłowej 45 w Lubsku, na pierwszej kondygnacji (parter).

W skład lokalu o powierzchni 46,46 m2 (bez pomieszczeń przynależnych) wchodzi pokój o powierzchni 18,62 m2, pokój o powierzchni 19,77 m2, kuchnia o powierzchni 4,60 m2 oraz łazienka o powierzchni 3,47 m2.

Nieruchomość jest w średnim stanie technicznym. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za stan i wady nieruchomości, w szczególności wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Sprzedaż jest dokonywana w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Nieruchomość zostanie sprzedana osobie, która złoży syndykowi najkorzystniejszą, pisemną ofertę zakupu nieruchomości. Ofertę można złożyć listem poleconym albo osobiście w kancelarii syndyka, ul. Sobieskiego 18, Zielona Góra w terminie do dnia 16.12.2021 r. (decyduje data wpływu).

Oferta powinna zawierać:

1) wskazanie nieruchomości;

2) wskazanie danych nabywcy (nabywców);

3) oferowaną cenę zakupu, nie niższą niż 73.000 zł;

4) termin związania ofertą, nie krótszy niż do dnia 28.02.2022 r.;

Syndyk nie przewiduje konieczności wpłaty wadium ani zawierania umów przedwstępnych (warunkowych).

Oględziny nieruchomości będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Cena: 73 000 zł brutto
Dodano: 25 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lubsko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]