Syndyk sprzeda należność.

Opis:

Syndyk masy upadłości Adriana Woźniaka – Szymon Mojzesowicz (postępowanie przed SR dla Łodzi-Śródmieścia, XIV GUp 944/21) ogłasza konkurs ofert na zakup należności od Patryka Łęckiego.

Należność pochodzi z tytułu umowy pożyczki z dnia 19.07.2019 r.

Wartość nominalna należności to 60 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 15 000,00 zł.

Wierzytelność nie jest zabezpieczona, ani potwierdzona tytułem wykonawczym.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 12.12.2023 r., g. 16:00 na adres:

Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o.

ul. Łąkowa 7B, 90-562 Łódź

Decyduje data wpływu. Ofertę należy umieścić w dodatkowej kopercie z opisem „Oferta – konkurs ofert – Adrian Woźniak – nie otwierać przed dniem 12.12.2023 r.”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 10:00. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk przeprowadzi licytację, w której kwota postąpienia wynosić będzie 1% ceny wywoławczej. Licytacja zostanie przeprowadzona online w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Oferenci otrzymają stosowne zaproszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny i roszczeń względem masy upadłości.

Oferta powinna zawierać szczegółowe dane oferenta, adres poczty elektronicznej, oferowaną cenę nabycia oraz podpis.

Szczegółowych informacji udziela kancelaria syndyka pod adresem likwidacja(małpa)kancelarialege.pl

Cena: 15 000 zł netto
Dodano: 29 czerwca 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]