Syndyk sprzeda należność osoby fizycznej

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej (upadłość konsumencka) zaprasza do składania ofert na zakup należności upadłego wobec osoby fizycznej o wartości nominalnej 4.002,93 zł (należność główna 3.360,93 zł, koszty postępowania 642 zł) za cenę nie niższą niż 100 zł (słownie: sto złotych).

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 509 728 603 oraz e-mail: n.p.matulewicz@grantfinance.pl

Cena: 100 zł brutto
Dodano: 12 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Sopot
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]