Syndyk Sprzeda Należności Lelum Sp.z oo w upadłości

Opis:

Syndyk Lelum Sp. z o. o. w upadłości (XVIII GUp 238/20) sprzeda w trybie z wolnej ręki należności względem:
1. JJJ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 534-256-46-88), o wartości nominalnej w kwocie 780.000,00 pln, za cenę nie niższą niż 547.033,31 pln (należność wskazana pod poz. 1 w spisie należności),
2. Arkadiusza Króla zam. Maluszynie, o wartości nominalnej w kwocie 928.130,14 zł, za cenę nie niższą niż 742.504,11 pln (należność wskazana pod poz. 2 w spisie należności),
3. Yeovil sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 755519) o wartości nominalnej 1.300.000,00 pln, za cenę nie niższą niż 1.040.000,00 pln (należność wskazana pod poz. 3 w spisie należności),
4. Yeovil sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 755519) o wartości nominalnej 75.000,00 pln, za cenę nie niższą niż 60.000,00 pln (należność wskazana pod poz. 4 w spisie należności),
Oferty zakupu z proponowaną ceną zakupu oraz dokładnym określeniem oferenta należy składać listownie na adres: Syndyk Lelum Sp. zoo w upadłości , Al. Jerozolimskie 200/5/7, 02-486 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2021 r. (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi 22.06.2021r.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie.

Pozostałe informacje pod nr tel.: 602 268 645  (kontakt w dni robocze w godz. 9:00 do 17:00)

Cena: 2 389 538 zł brutto
Dodano: 1 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]