Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości Natalii Goczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 37/20 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ułamkowej części (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cekanowo przy ulicy Św. Huberta 3C. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1527 m² – nr ew. 182/8. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00093654/2.

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 241,87 m².

Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokość 1/2 w prawie własności nieruchomości wynosi 153.600,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).

Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka, ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2021 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 14.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.

Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej . Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt:
Syndyk Anna Kubera
tel: 602-415-326

Cena: 153 600 zł brutto
Dodano: 20 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Cekanowo, św. Huberta
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]