Syndyk sprzeda nieruchomośc gruntową niezabudowaną

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego SA w Olsztynie sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Basieńki, składającą się z działek nr 33/1, 33/6, 33/2, 33/3, obręb 153 (KW nr OL1O/00055429/6), działek nr 32/11, 32/7, obręb 153 (KW nr OL1O/00057521/5) i działki nr 31/52, obręb 153 (KW nr OL1O/00012292/3) – o łącznej powierzchni 2,3570 ha – za cenę nie niższą niż 2.319.288 zł (cena zawiera podatek VAT).

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sprzedaż prowadzona jest w trybie konkursu ofert. Oferty cenowe należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel.(89)5273230 – w terminie do dnia 9 lipca 2021r.

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, wskazanie mienia którego dotyczy oraz dokładne określenie zaproponowanej ceny. O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie oraz warunkach sporządzenia umowy przedwstępnej, w tym wysokości wymaganego wadium (10% zaoferowanej ceny) – oferent zostanie zawiadomiony pisemnie.

Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www syndykolsztyn eu oraz syndyk eu. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Tel. do syndyka 502 957 53

Cena: 2 319 288 zł brutto
Dodano: 31 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]