Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Police Mostowe

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Police Mostowe na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 46/1 o powierzchni 0,49 ha, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 8 150,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.06.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www. restrukturyzacja-marciniak. pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk[małpa]gmail.com.

Cena: 8 150 zł brutto
Dodano: 21 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Police Mostowe
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]