Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Straszkowie

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „Havi Travel Polska” Sp. z o.o., sygn. akt XI GUp 1035/20, informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki:
1. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Straszków nr 121, gmina Kościelec w postaci działki o numerze 369/29 o powierzchni 2.7363 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00044270/4 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 3.796.100 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych i 00/100);
2. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Straszków nr 121, gmina Kościelec w postaci działki o numerze 369/28 o powierzchni 0.0964 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00062967/9, za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. kwotę 1.303.900 (jeden milion trzysta trzy tysiące dziewięćset złotych i 00/100)
3. ruchomości upadłego w postaci środków trwałych i wyposażenia pomieszczeń za kwotę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 21.629,87 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i 87/100).

Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 612241155 lub e-mail: sy***k@k****.pl.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania.
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lipca 2021r., na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Wielka 23/7, 61-775 Poznań z dopiskiem „Przetarg XI GUp 1035/20”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2021 r.

Cena: 5 121 630 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Straszków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]