Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną w Zławieś Mała

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza nabór ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zławieś Mała, przy ulicy Piekarskiej, na działkach nr 199/4 i 201 w obrębie 0016, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr TOIT/00035286/2.

Za cenę nie niższą niż 753 000,00 zł netto

Nabór ofert pisemnych drogą pocztową do dnia 15.11.2021 r. (data wpływu) na adres korespondencyjny: Biuro Syndyka, ul. Toruńska 300/2, 85-884 Bydgoszcz.
Na każdą złożoną ofertę zostanie udzielona pisemna odpowiedź w terminie 14 dni.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy. Cena nabycia zostanie uiszczona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Kancelarię notarialną wskaże syndyk

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Informacja pod nr tel.

Cena: 753 000 zł netto
Dodano: 20 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zławieś Mała
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]