Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową, Żerechowa

Opis:

Syndyk masy upadłości (sygn. akt PT1P/Gup-s/24/2023) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej, o powierzchni 0,0887 ha, położonej w miejscowości Żerechowa, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim –  VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00082810/5

Cena wywoławcza wynosi 36 000,00 złotych.

Terminy oględzin nieruchomości zostaną ustalone w trybie roboczym, według bieżącego zapotrzebowania.

Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – konkurs ofert – Żerechowa – nie otwierać przed dniem 05.12.2023 r.”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2023 roku, do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 3600,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 5 grudnia 2023 r., o godzinie 11:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Oferenci będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, w dniu 7 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w Biurze Syndyka odbędzie się licytacja. Licytacja zostanie przeprowadzona przy pomocy platformy do wideokonferencji
Kwota postąpienia wynosi 1 000,00 zł.

Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)

Cena: 36 000 zł netto
Dodano: 14 listopada 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]