Syndyk sprzeda nieruchomość Osieck 3

Opis:

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 3672, 3709, o łącznej powierzchni 0,3736 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: SI1G/00072152/4.

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży to 5.535,00 złotych brutto.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 553,50 zł.

 

Oferty należy składać do dnia 6 maja 2022 roku w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Roberta Kosmal (02-582 Warszawa; ul. Wiktorska 67/1) do godziny 16.00. Oferty przesłane pocztą uważa się za złożone w terminie, jeśli wpłyną do Kancelarii do dnia 6 maja 2022 roku.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Roberta Kosmal (02-582 Warszawa; ul. Wiktorska 67/1).

 

Syndyk informuje, że każdy potencjalnie zainteresowany oferent powinien zgłosić się do kancelarii syndyka z prośbą o udostępnienie Regulaminu sprzedaży.

 

Operaty szacunkowe (opis i oszacowanie nieruchomości) dostępne są do wglądu w kancelarii syndyka, w Sądzie upadłościowym lub na prośbę oferenta ich skany zostaną udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka pod adresem e-mail biuro@kwiatkowskilegal.pl oraz numerem telefonu 22 11 99 047.

 

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Cena: 5 535 zł brutto
Dodano: 13 kwietnia 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Osieck
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]