Syndyk sprzeda nieruchomość Poddębice 1,9491 ha (zabudowana)

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Poddębicach, przy ul. Targowej 7b, 99-200 Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1/12, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/10, 1/11, 132/3 o łącznej powierzchni 1,9491 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach prowadzi księgę wieczystą numer SR2L/00034597/3, za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 1 730 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 07 marca 2023 roku do godz. 15.50, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2023 roku, o godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 5 73 1 4 0 0 4 5 i adresem e-mail: marciniak . syndyk (a) gmail . com

Cena: 1 730 000 zł netto
Dodano: 26 stycznia 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poddębice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]