Syndyk sprzeda nieruchomość w Bielinach

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Trapez Sp. z o.o. sprzeda nieruchomości gruntowe (rola, łąka, pastwisko) o łącznej pow. 3,95 ha (7,34 zł/m²) ujawnione w księgach wieczystych: TB1N/00011751/5, TB1N/00011751/5, TB1N/00041396/7 częściowo zabudowane ruinami zakładu przetwórstwa mięsnego oraz ruinami budynków i budowli dawnej cegielni, zlokalizowane w miejscowości Bieliny, gm. Ulanów, woj. podkarpackie – za cenę nie niższą niż ich wartości oszacowania, tj. za 290.000,00zł.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 – w terminie do dnia 18 czerwca 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 23 czerwca 2021r. o godz. 11.00.

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

Tel. do syndyka 503 313 338.

Cena: 290 000 zł brutto
Dodano: 17 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bieliny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]