Syndyk sprzeda – nieruchomość w Felicjanowie

Opis:
 • Oferta od osoby prywatnej
 • Rynek wtórny
 • Cena za m²1370 zł/m²
 • Powierzchnia165 m²
 • Powierzchnia działki745 m²
 • Zabudowa wolnostojący
 • Liczba pięter parterowy
 • Rok budowy2008
 • Ogrzewanie
 • Liczba pokoi4
 • Materiał budynku pustak

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XI GUp 118/19, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Felicjanów, przy ul. Niegowickiej 8, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/18, obręb 0003, Felicjanów, o powierzchni 0,0745 ha, zabudowaną budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym oraz budynkiem garażowym, dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1T/00043826/8.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 226.000,00 zł brutto (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).
Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listami poleconymi bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 22.600,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29.03.2021 r., przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin o godzinie 10:00.
Kopia operatu szacunkowego oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin.

Cena: 226 000 zł brutto
Dodano: 23 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Felicjanów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]