Syndyk sprzeda nieruchomość w Kawęczynie

Opis:

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 335/1 o pow. 0,1095 ha położonej w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00101110/2 za cenę nie niższą niż 681 600 zł.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym lub nr telefonu 732 713 111.

Cena: 681 600 zł brutto
Dodano: 16 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grudziąc
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]