syndyk sprzeda nieruchomość w Kawęczynie

Opis:

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 335/1 o pow. 0,1095 ha położonej w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00101110/2 za cenę nie niższą niż 852 000 zł.

 

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 4 sierpnia 2021 r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

 

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym lub nr telefonu 732 713 111.

Cena: 852 000 zł brutto
Dodano: 2 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kawęczyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]