Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości
gruntowej, położonej w miejscowości Stara Ruda, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 40/1 o powierzchni 0,7002 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/00034754/9

za cenę nie niższą niż 104.960,00 zł (słownie: sto cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych brutto 00/100).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 2 lutego 2022 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa.

Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym
lub nr telefonu.

Cena: 104 960 zł brutto
Dodano: 11 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grudziądz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]