Syndyk sprzeda nieruchomość w Wolęcinie

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące do masy upadłości w toczącym się postępowaniu upadłościowym –

prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Wolęcinie, gmina Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie, o numerze ewidencyjnym działki 86/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, pod księgą wieczystą nr WL1L/00004327/2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 63,33 m2, oraz działki 86/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, pod księgą wieczystą nr WL1L/00019709/2.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.
Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym lub nr telefonu 732 713 111.

Cena: 129 000 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wolęcin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]