Syndyk sprzeda nieruchomość w Zyndakach 56

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Trapez Sp. z o.o. sprzeda nieruchomość gruntową o pow. 2,749 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr KW OL1M/00006697/5 zabudowaną budynkiem mieszkalnym (rezydencją) o powierzchni użytkowej 402,70 m² (4746 zł/m²), obciążoną prawem dożywocia na rzecz osoby w wieku 77 lat, położoną w miejscowości Zyndaki 56 gm. Sorkwity, woj. warmińsko-mazurskie – za cenę nie niższą niż jej wartość oszacowania, tj. za 1.908.000,00zł;

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 – w terminie do dnia 18 czerwca 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 23 czerwca 2021r. o godz. 11.00.

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www syndykolsztyn eu oraz www syndyk eu.

Tel. do syndyka 503 313 338

Cena: 1 908 000 zł brutto
Dodano: 17 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Giżycko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]