Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną we Włocławku ul. Słodowska

Opis:

W postępowaniu o sygn. V GUp 42/20 syndyk zaprasza do składania ofert na nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Słodowskiej we Włocławku o powierzchni 0,1396 ha. stanowiącej działkę 11/12 (obręb KM 41).Działka zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym (strzelnica z częścią biurowo-gastronomiczną  o pow. użytkowej 518,68 m2)

 

za cenę nie niższą niż 2/3 wartości oszacowania tj.729 267,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych  00/100)

 

Oferty zgodne z warunkami  naboru należy składać do dnia 16 czerwca 2023 roku osobiście ,listem poleconym na adres: DGMR Restrukturyzacje ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka w Toruniu.

 

Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Biurze Syndyka na ul. Turystycznej 71 w Toruniu w godz. 8.00 – 14.00 lub na str .kamildobies(kropka)pl

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Cena: 729 267 zł netto
Dodano: 23 marca 2023
Kategoria:
Autor: Kamil Dobies
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]