Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe (Kalników)

Opis:

Syndyk zawiadamia o rozpoczęciu konkursu ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 0004 Kalników w gminie Stubno w powiecie Przemyskim, oznaczonych jako działki nr 251*********3072*********328, 2303/2, 260*********2625, 3367 i 2304/2, dla których Sąd Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KW PR1P/00031348/7 oraz nr 3066/4 i 3066/5, dla których Sąd Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KW PR1P/00093829/5 za cenę nie niższą niż 139 404,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta cztery złote).

Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy do pobrania po kontakcie e-mail z Kancelarią.

Cena: 104 553 zł brutto
Dodano: 14 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kalnikow
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]