Syndyk sprzeda nieruchomości w Kolonii Miłocin

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż kompleksu nieruchomości
w Kolonii Miłocin, w postaci:
1) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 335/4 i 336 o pow.
3,23 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00066453/4;
2) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 302/4, 303/6 i 304
o pow. 2,0063 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00013217/2;
3) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 303/8 o powierzchni 0,3376 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00063239/7;
4) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 553 o powierzchni
0,45 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00021205/4.

Łączna cena wywoławcza wynosi 295.595,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).
Pisemne oferty, wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia
15 czerwca 2021 r., do godziny 15.00, w Kancelarii Syndyka Przemysława Skipora w Lublinie,
ul. Pogodna 36/11, 20 – 337 Lublin (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).
Warunki konkursu ofert (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku
na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11,

Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.

Cena: 295 595 zł brutto
Dodano: 2 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Miłocin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]