Syndyk sprzeda Opel Corsa 1,3

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości , ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki samochodu ciężarowego marki Opel Corsa 1,3 CDTI VAN o nr rej. NNI 09775, za cenę nie niższą niż 3800,00 zł netto
Polisa OC ważna do: 10.09.2022
Okresowe badanie techniczne ważne do: 23.09.2021
Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty(małpa)saltarski.com w terminie do dnia 22 listopada 2021 roku. Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta – imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, nazwy postępowania upadłościowego i oferowanej ceny netto.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: e.krawczyk(małpa)saltarski.com, natomiast umówienie terminu oglądu pojazdu możliwe za pośrednictwem tel.: 508 – wyświetl numer – (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8–16). Samochód znajduje się w Warszawie.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ww. pojazdu, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk lub pełnomocnik ustanowiony przez Syndyka przeprowadzi aukcję na sprzedaż ruchomości.
Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty odpowiadającej sumie transakcyjnej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 4 666 zł netto
Dodano: 25 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Ursynów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]