Syndyk sprzeda pakiet mebli biurowych

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Grupy Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Grupy Opeus sp. z o.o. w upadłości w postaci:

Pakiet mebli biurowych 350 szt. – biurka, fotele, regały, szafy,kontenerki,obrazy itp.

Cena minimalna 8 120 zł netto

Szczegółowe informacje oraz możliwość wyznaczenia terminu oględzin pod nr tel.: 696 090 432 – (kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e.krawczyk (małpa) saltarski.com

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka, tj. na adres: Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski. com w terminie do dnia 22.03.2021 roku – decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka

Regulamin aukcji jest zamieszczony na stronie :

www. saltarski .com

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:

a) zgłoszenie udziału w aukcji poprzez złożenie swojej oferty cenowej która winna zawierać:

– dane oferenta w postaci: imię i nazwisko lub nazwa adres, PESEL lub NIP i REGON, telefon kontaktowy, adres e-mail,

– podanie przedmiotu lub przedmiotów aukcji poprzez wskazanie numeru spisowego syndyka (1-wsza i 2-ga kolumna załącznika nr 1) waz z podaniem oferowanej ceny netto.

b) złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu;

c) Przesłanie oferty w formie pisemnej na adres Kancelarii Syndyka Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski.com,

d) Wpłata wadium w wysokości 10 % sumy wartości netto poszczególnych ruchomości objętych ofertą w terminie do dnia 22 marca 2021 roku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Cena: 8 120 zł brutto
Dodano: 5 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Płock
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]