Syndyk sprzeda PATENT pt.”Wielowarstwowa folia opakowaniowa”

Opis:

Telefon do biura syndyka: mobil. 573 417 345 , tel/fax 56 475 48 19
adres ogłoszenia: www . kancelaria-nasiadko . pl

Syndyk masy upadłości AERO PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Chełmży związku z planowaną sprzedażą z wolnej ręki za cenę nie niższą niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu, zaprasza do składania ofert na kupno:

PATENTU na wynalazek pt.
Nazwa/Tytuł:
PL: Wielowarstwowa folia opakowaniowa oraz sposób wytwarzania wielowarstwowej folii opakowaniowej.
EU: Multi-layered packaging foil and method for producing of multi-layered packaging foil
Numer zgłoszenia P.414468
Numer prawa wyłącznego Pat.233671
Data wygaśnięcia 2035-10-23
Data zgłoszenia 2015-10-23
Data udzielenia prawa 2019-06-17
Klasyfikacja MKP
B32B 27/32
B32B 27/34
B65D 65/02
B65D 65/38

Podana wartość to cena netto

Termin składania ofert: w trakcie ukazywania się ogłoszenia, zawsze do godz. 14:00 danego dnia

OTWARCIE ofert: następuje dwa razy w tygodniu tj. wtorek i czwartki od godz. 14:15

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy
nr: 35175000120000000038713628
(tytułem. „wadium za…”)
Wadium uważa się za zapłacone jeżeli nastąpi uznanie rachunku bankowego do godz. 14:00

Wszelkich informacji udzielamy w Biurze Syndyka lub pod numerem telefonu podanym w niniejszym ogłoszeniu.

UWAGA!!!
Ze względu na zaistniałą sytuację w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne
WPROWADZAMY MOŻLIWOŚĆ WYBORU FORMY SKŁADANIA OFERT;
1/ PISEMNIE,
2/ poprzez E-MAIL Z HASŁEM

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem
„nie otwierać oferta na…” ,za pośrednictwem poczty (list polecony) lub kuriera na adres:
Biuro Syndyka
Romualda Nasiadko
ul. Prosta 37/5
87-100 Toruń

Na e-mail należy składać zeskanowane oferty
( pliki w formacie PDF spakowane i zabezpieczone hasłem)
hasło do pliku należy podać w dniu otwarcia ofert sms-em pod nr tel. 602 110 867 o godz 14:00-14:15

adres e-mail : syndyk @ kancelaria-nasiadko.pl ;
adres również podany jest na stronie www

Wyboru oferty dokonuje syndyk.

Otwarcie ofert będzie następowało bez udziału osobistego oferentów, a informacje o rozstrzygnięciach SYNDYK przekaże telefonicznie podmiotom, które oferty złożyły lub zwrotnie na e-mail.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru ofert
oraz prawo zmiany warunków sprzedaży na każdym etapie, także bez podania przyczyny.

Cena: 32 000 zł brutto
Dodano: 26 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chełmża
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]