Syndyk sprzeda ruchomości z firmy zajmującej się obróbką metalu

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Renaty Rakowskiej
Sprzeda z wolnej ręki ruchomości
zgodnie z warunkami sprzedaży

Lp Nazwa składnika cena
1 Wycinarka plazmowo-gazowa NESSAP KOMBI, rok produkcji: 2008, nr PA-S45 100.000 zł
2 Walcarka C I 2050×10/14 100.000 zł
3 Frezarka uniwersalna FWA 31 nr fab. 01126 rok prod. 1961 waga 3800 kg 10.000 zł
5 Spawarka MasterTig AC/DC 2500W PULS KEMPPI KM 400W 10.000 zł
6 KEMPER elektrostatyczne urządzenie filtrujące z ramionami 4 metry 10.000 zł
7 KEMPER elektrostatyczne urządzenie filtrujące z ramionami 2 metry 8.000 zł
8 Frezarka uniwersalna 10.000 zł
9 Oprogramowanie Surfcam do 5 osi 40.000 zł
10 Wózek widłowy Nissan EGH 02 F300 15.000 zł
11 Maszyna pomiarowa Zeiss Dura Max 80.000 zł
12 Prasa mimośrodowa WR 50-(wiertarka promieniowa WR50) 20.000 zł
13 Piec do hartowniczy KS 520/14 5.000 zł
14 przecinarka taśmowa niemiecka 15.000 zł
15 piaskarka 200L 10.000 zł
16 Wiertarka stołowa na 4 stanowiska 8,000 zł
17 gilotyna do blach 15.000 zł
18 szlifierka taśmowa plus obwiedniowa plus wycinarka promieni 5.000 zł
19 regały paletowe (niebieskie z pomarańczowymi przekładkami) 10.000 zł
20 Spawarka Kemppi Pro Evolution 4200 Plus 15.000 zł
21 wózek widłowy elektryczny (trzykołowy) udzwig 1 tona wraz z prostownikiem 10.000 zł
22 stojak aluminiowy na kółkach do narzędzi pomiarowych 1.000 zł
23 Obrabiarka SWA-25-(szlifierka SWA -25 Jotes) 4.000 zł
24 Tokarka CNC HTC 2050 100.000 zł
25 Piła Pegas (przecinarka PEGAS) automat cnc 280×240 25.000 zł
SUMA 631 000 zł

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. (5******30).
Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres: syndyk masy upadłości Renaty Rakowskiej, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk (at) upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru: Leśna 4a, Czarne (woj. pomorskie).
Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

PODSTAWOWE WARUNKI:
1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.
2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.
5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Cena: 0 zł netto
Dodano: 30 listopada 2021
Województwo:
Lokalizacja: Czarne
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]