Syndyk sprzeda samochód osobowy – Hyundai Getz

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert ruchomości w postaci samochodu osobowego Hyundai Getz, z 2006 r., VIN: KMHBT31GPSU128928, pojemność silnika 1086,00 cm3, nr rej: NOL 79841.

Data pierwszej rejestracji: 18.05.2006 r.

Cena sprzedaży ruchomości wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto.

Oferty należy składać do dnia 27 lipca 2023 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt OL1O/GUp-s/52/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSU OFERT – Hyundai Getz” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2023 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki (małpa) kdgir . pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 6 000 zł brutto
Dodano: 30 czerwca 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Biskupiec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]