Syndyk sprzeda Sątopy 6A gm. Biszynek

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzacej działalności gospodarczej sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 0,1878 ha (102,76zł/m²) KW nr OL1B/00029336/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym (salon, kuchnia, spiżarnia, trzy pokoje, biuro, łazienka, korytarz oraz garaż z kotłownią) o powierzchni użytkowej 101,59 m² (1899,79zł/m²) położoną 11-230 Bisztynek, Sątopy 6A wraz z udziałem ½ części w drodze dojazdowej do tej nieruchomości KW nr OL1B/00029337/0 – za cenę nie niższą niż jej wartość oszacowania: 193.000,00zł.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 – w terminie do dnia 1 kwietnia 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 kwietnia 2022 o godz. 10.00.

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www syndykolsztyn eu oraz www syndyk eu.

Tel. do syndyka 503 313 338.

Cena: 193 000 zł brutto
Dodano: 12 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bisztynek, Sątopy 6A
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]