Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości gruntowej w Sulejówku

Opis:

Syndyk sprzeda udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 16, położonej w Sulejówku przy ul. Brzezińskiej, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SI1M/00067413/0 za cenę nie niższą niż 77 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy do pobrania – prosimy o kontakt e-mail z Kancelarią.

Cena: 77 000 zł brutto
Dodano: 14 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sulejówek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]