syndyk sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości w Okalewie

Opis:

Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Okalewo nr 54C, gmina Skrwilno, oznaczonej jako działka nr 969/4, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie prowadzi KW nr WL1Y/00016516/1 za cenę nie niższą niż 79.050,00 zł Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym lub nr telefonu 732 713 111.

Cena: 79 050 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Okalewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]