Syndyk sprzeda udział 1/7 w lokalu mieszkalnym

Opis:

1). Przedmiot sprzedaży: Udział w wysokości 1/7 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 15, położonego w Dzierżoniowie, przy ulicy Brzegowej 131 B, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: SW1D/00011143/6, składającego się z: 3 pokoi, kuchni, spiżarki, przedpokoju, położonego na 2 kondygnacji, o łącznej powierzchni 88,16 m2; z ww. lokalem związany jest udział w wysokości 2153/10000 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: SW1D/00017788/1. 2). Określenie upadłego:  Witold Urbanowicz, zam. 58-200 Dzierżoniów, ul. Brzegowa 131/15. 3). Określenie Sądu i sygnatury sprawy: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, Sygn. Akt. VI GUp 45/21. 4). Podstawa zbycia: art. 491(11a) ust 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228 t.j.). 5). Wartość oszacowania: 33.000,00 zł, numer postępowania na sprzedaż: II, określenie ceny minimalnej: 29.700,00 zł. 6). Termin złożenia oferty i zapłaty wadium: 22 lutego 2022 r. 7). Kwota wadium: 2.970,00, oznaczenie rachunku bankowego do wpłaty wadium i pozostałej części ceny: Syndyk Michał Błaszczyszyn; numer rachunku bankowego: 72 1090 2590 0000 0001 4743 5985. 8). Termin rozpoznania ofert: 24 lutego 2022 r., godz. 10:00, miejsce rozpoznania ofert: Kancelaria Syndyka, termin ewentualnej aukcji: 25 lutego 2022 r., godz. 10:00, miejsce ewentualnej aukcji: Kancelaria Syndyka.

Pełne warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje przekazywane są przez Syndyka masy upadłości Michała Błaszczyszyna (kom. 6 6 2 3 7 3 8 8 2) lub Pełnomocnika Syndyka Edwarda Stolarczyka (kom. 6 9 5 6 6 3 4 1 4), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 29 700 zł brutto
Dodano: 7 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dzierżoniów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]