syndyk sprzeda udział spadkowy Jaworzno

Opis:

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Talowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁU W SPADKU PO ZMARŁEJ JOANNIE DUBIEL

 

Przedmiotem przetargu jest udział spadkowy wynoszący 1/12.

W skład masy spadkowej wchodzą:

· nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 27/1
o powierzchni 833m2, objęta księgą wieczystą KA1J/00002705/7, położona w Jaworznie przy ul. Wyspiańskiego 42;

· środki zgromadzone w OFE.

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania to jest 16 347,52 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 25 maja 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 1 634,75 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są
w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem bbpg.pl/syndyk/malgorzatatalowska.zip. Wszelkie informacje na temat udziału spadkowego objętego niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg.omgm.pl.

Cena: 16 348 zł brutto
Dodano: 4 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jaworzno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]